דבר ה’ מיועד לכולם

מי שמתנהג כמו הפורעים הערבים – כאילו התאסלם!  

מי שמתפרע נגד אזרחים ערבים ופוגע בהם בשיטות של הפורעים הערבים, מתנהג כמו המחבלים אנשי הטרור, ולכן הוא דומה ליהודי שהתאסלם, ולא סתם כי אם לאסלאם הרצחני דווקא – וזאת בנוסף לחילול השם החמור מכל העבירות שבתורה.

ימי ספירת העומר – שמחה או חרדה?

ימי ספירת העומר בטבעם החקלאי הם ימי שמחה וחרדה גם יחד, וכפי שנֹגה הראובני היה אומר: חקלאים קדומים בארץ ישראל היו סופרים ימים אלו גם בלי שום מיווי, בציפיה עם חרדה – “עבדו את ה’ ביראה, וגילו ברעדה” (תהילים ב’, יא).

שמחת האסיף או דין על המים?

אין שמחת אסיף של יבולי השנה שעברה, בלי דאגה ותפילה למים של השנה הקרובה, וחז”ל הבינו היטב את משמעות צמחי המים דווקא בתוך חגיגת האסיף

חג האסיף וחג הסוכות

השנה (תשרי התשפ”ב), חל צימוד לא שכיח כאשר בליל החג, עם ירח ומלא, יחול גם יום השוויון בין שעות האור והחושך; יום השוויון היה צריך להיות ראש השנה לפי הלוח השמשי הטבעי, לפני השיבושים המכוונים (הרומיים, אליליים והנוצריים), שדחקו אותו לפינת 21.9; בדרך כלל, יום השוויון השמשי סמוך לראש חודש תשרי בלוח הירחי, וזהו ייחודו הכפול של חודש ראשית השנה (שהוא גם אחרית השנה הקודמת (כפי שכתבתי במאמר על ‘ראש או ראשית השנה’); השנה במיוחד, חל יום השוויון יחד עם יום החג הכפול שלנו, חג האסיף החקלאי יחד עם חג הסוכות ההיסטורי, “זכר ליציאת מצרים”.

הלוח הכפול הוא השורש של כפל החגים בתורה – טבע ונס נפגשים בלוח החגים! 

ימי הספירה – חרדה או שמחה

מתוך סדרך ההרצאות בית מדרש ירושלמי של מרכז חיבה הרצאה של הרב יואל בן נון “ימי הספירה – חרדה או שמחה?” ההרצאה התקיימה דרך הזום בתאריך ט”ו אייר 27/4/21


גיור רחב ימנע נישואי תערובת

שגיאה חמורה ביותר תשגה הרבנות הראשית אם תפעיל סמכות (לפי החוק המוצע כעת) כדי לפסול דיינים מאיר פנים ומקצרי גיור, ותחזיר את היקפי הגיור לצמצום הנוהג כיום! את הפירות המרים של שגיאה זו נאכל כולנו בהיקף נישואי התערובת המסכנים את זהותנו כחברה יהודית במדינת ישראל.

“לך-לך” – שירים ופרשנות

חיפשתי בתורה, בכל התנ”ך, במדרשים ובפרשנים לדורותיהם, ולא מצאתי מה אמר “אברם” ל”שרי” בתחילת דרכם, “לך-לך” על פי ה’, עד שמצאתי תשובה נפלאה בשירו של עידן רייכל על “לך-לך” מאתיופיה לירושלים –

כל מילה מדויקת לסיפור התורה על “לך-לך” הראשון, בלי לדעת ‘לאן’, בנדודי אוהל בלי בית, בלי לדעת ‘מתי’ אם בכלל יבוא ‘אושר’ הבן הנכסף כל כך, כאשר “שרי” עקרה, ואיך יצחקו ‘כמו גשם’, כאשר ייוולד יצחק –

ראש השנה או ראשית השנה?

כל החגים נקראים בפינו, ובתפילה, בשמות הכתובים בתורה, רק ‘ראש השנה’ חריג – בתורה, הוא החג היחיד שחל בראש חודש, והוא נקרא “זכרון תרועה” או “יום תרועה” – בתפילה הוא נקרא “יום הזיכרון”, ובלשון חז”ל, ובפי העם ‘ראש השנה’ – להשוואה, ‘יום הכיפורים’ נקרא כך גם בתורה, גם בתפילה, וגם בפי העם!  איך זה קרה?

מעמד האִשה – זכות הצבעה לנשים בבחירות הראשונות

נשים כולן מצביעות, וחוץ מן החרדים גם מנהיגות, אך הוויכוחים על ערכי המשפחה ועל מעמד ההלכה בחיים המודרניים נמשכים ביתר שאת – ונדחקים לקצוות!

האם למדנו משהו ממחלוקת הרב קוק עם הרב עוזיאל לפני מאה שנה? 

האם השתנה משהו יסודי בהנהגת הציבור הדתי-ציוני המפולג קשות בתוכו?

האם השתנה משהו יסודי בהנהגת הרבנות הראשית ותומכיה?

האם יש סיכוי להנהגה תורנית והלכתית שרוב הציבור הישראלי ירצה בה?

למה חרב משכן שילֹה?

נשים מקודשות לאיש מבקשות גט, כי האיש עזב אותן וחי עם אשה אחרת – הדיינים דוחים את הגט שוב ושוב, לא לילה אחד ולא עשרה לילות, אלא חודשים ושנים – עד שהבעל המקדש יתרצה ויסכים לתת גט ולשחרר את אשתו, אחרי שתוותר על דרישותיה!כל הסיבות ההלכתיות לכאורה נכונות, אבל נשים מקודשות לאיש חיות לבדן ליד ‘משכן שילֹה’ ובוכות חודשים ושנים?!? ואם יש ניאוף, על מי רשום הניאוף בעיני הנבואה, וב’בית הדין שבשמים’?

ללמוד להרגיע

ראש ממשלת ישראל נפתלי בנט צדק בהחלט בתחזיות הגל המתעצם, וניסה בכל הדרכים להשפיע על הציבור להתחסן, ועל שותפיו לנקוט בצעדים חריפים לפני הגל – אולם הצלחתו הייתה מוגבלת מאד; רבים משותפיו סירבו להיכנס ללחץ שלו, והציבור שטרם התחסן לא נשמע להפצרות וללחצים.

70 למדינת ישראל

01.01.18 תוכנית ראיונות אחת על אחד, ובה יתארח מידי יום אדם
שההיסטוריה האישית שלו שזורה בהיסטוריה של ישראל: מדינאים, אנשי ביטחון, פוליטיקאים ודמויות מובילות בתחומי התרבות והבידור

70 פנים עם ליאת רגב | הרב ד”ר יואל בן נון

מזמור ק”ז | יום העצמאות

הרב יואל בן-נון, במאמרו “שיר מזמור ליום עצמאותנו”, טוען כי הרבנות הראשית עם קום המדינה רק חשפה את כוונתו המקורית של משורר התהילים, שייעד מזמור זה, כשיר נבואי, לכבוד עצמאותה של מדינת ישראל כמדינת קיבוץ גלויות.

ספרים