דבר ה’ מיועד לכולם

מתי מסתיימת השמיטה בתורה?

חז”ל קוראים לאחד בתשרי ‘ראש השנה’. ברם, כינוי זה אינו נזכר בתורה, וגם לא בתפילה, ופסוקים אחדים בתורה סותרים בבירור את האפשרות להתייחס ליום זה כאילו נסתיימה השנה הקודמת, שכן בכמה פסוקים בתורה נאמר במפורש שהשנה מסתיימת בחג הסוכות

היכן כתוב בתורתנו ‘זמן מתן תורתנו’?

בקריאה המקובלת גם ב’עולם התורה’, וגם ב’עולם האקדמי’, ‘זמן מתן תורתנו’ לא כתוב במפורש בתורה, וגם בגמרא יש מחלוקת איך לחשב את הימים, לפיכך חושבים רבים וטובים ש’זמן מתן תורתנו’ בחג השבועות מקורו בנוסח התפילה המתאים לדעה בגמרא, שבששה “בחדש השלישי” נשמעו “עשרת הדברים” מפי ה’ בהר סיני – ואילו בתורה, ספירת העומר לא נקבעה לספירת הימים מיציאת מצרים עד ‘מתן תורה’, כי היא מציינת רק את החקלאות בארץ ישראל, “מֵהָחֵל חֶרְמֵשׁ בַּקָּמָה” (דברים ט”ז, ט) בציפיה הדרוכה מקציר השעורים אל קציר החיטים! לכן, הפסח וחג המצות מציינים את יציאת מצרים, ואילו חג השבועות מציין את הקציר של ביכורי החיטה בארץ ישראל.

אולם כל זה מעיד על קריאה לא שלמה ולא מלאה, בתורה!

ימי הספירה – חרדה או שמחה

מתוך סדרך ההרצאות בית מדרש ירושלמי של מרכז חיבה הרצאה של הרב יואל בן נון “ימי הספירה – חרדה או שמחה?” ההרצאה התקיימה דרך הזום בתאריך ט”ו אייר 27/4/21


מי התיר ליהודים לשבת בחו”ל?

בכל כניסת שבת שרים ברחבי העולם היהודי את שירו המופלא של ר’ שלמה הלוי אלקבץ “לכה דודי לקראת כלה” – והנה, בשיר הזה יש רק 3 בתים על שבת ו-6 בתים הפונים לכנסת ישראל בזעקה ובתחנונים לצאת מן הגלות ולפגוש את כבוד ה’ עם שבת מלכתא בארץ מקום השכינה

שמיטה או שבת הארץ?

מדוע לא נזכר היובל בספר שמות, וגם לא בספר דברים?
מדוע לא נזכרו דלים ואביונים בפרשת שביעית ויובל בספר ויקרא?
האם יחדל, או לא יחדל אביון מקרב הארץ?

להתחיל מבראשית

בכל התנ”ך אין אפילו מקום אחד שמזכיר יחד את שכם ואת עיבל! בכל מקום ששכם נזכרת אין עיבל, ובכל מקום שעיבל נזכרת אין שכם!       תדהמה!
הר גריזים מוזכר עם שכם פעם אחת בתנ”ך, במשל יותם – עיבל גם לא פעם אחת – לולי גילוי האתר במקום הבלתי צפוי, לא היה עולה על דעתי אפילו לבדוק דבר כזה.

כוחות הביטחון – גם משטרת ישראל ושירות בתי הסוהר

בתחילה היו מזכירים רק את חיילי צה”ל, שכולנו קשורים אליהם בלב ונפש כי הם בנינו (ובנותינו), אך בשלב מסוים הוסיפו גם את ‘כוחות הביטחון’, שבלעדיהם באמת אין ביטחון, אך חשוב לשמור על חשאיותם, כנראה גם בתפילה.

זמן אלול – ראש השנה לישיבות

באוזני צעירים וצעירות, ביניהם נכדים ונכדות, אני אומר: לכו ללמוד תורה לשמה בחופש שבישיבות ובמדרשות, בשמחה ובטוב לבב – כאשר תחזרו ללימודי תעודה ומקצוע, תזכרו שאתם רוצים ואתם בוחרים מה ללמוד, ואז תראו את המבחנים כפרי החלטות שלכם, ותקחו עמכם את העושר הגדול של לימוד התורה לשמה, לכל חייכם, בבחירה חופשית.

מלחמת אחים קטלנית בכבישים

לעומת החסד הגדול שזכינו בו במערכת “עלות השחר”, שלא “נפקד ממנו איש”, ספגנו מיד אחר כך שבוע דמים קטלני בכבישים עם 18 הרוגים – נתאר לעצמנו איך היינו מרגישים מול מכה כזאת במערכה צבאית! בלי ספק הייתה קמה ועדת חקירה.
בכבישים אנחנו הורגים באחינו ובבני דודנו, וכולנו בסכנה חמורה! זאת מלחמה ממש!

70 למדינת ישראל

01.01.18 תוכנית ראיונות אחת על אחד, ובה יתארח מידי יום אדם
שההיסטוריה האישית שלו שזורה בהיסטוריה של ישראל: מדינאים, אנשי ביטחון, פוליטיקאים ודמויות מובילות בתחומי התרבות והבידור

70 פנים עם ליאת רגב | הרב ד”ר יואל בן נון

מזמור ק”ז | יום העצמאות

הרב יואל בן-נון, במאמרו “שיר מזמור ליום עצמאותנו”, טוען כי הרבנות הראשית עם קום המדינה רק חשפה את כוונתו המקורית של משורר התהילים, שייעד מזמור זה, כשיר נבואי, לכבוד עצמאותה של מדינת ישראל כמדינת קיבוץ גלויות.

ספרים