דבר ה’ מיועד לכולם

שמיטה או שבת הארץ?

מדוע לא נזכר היובל בספר שמות, וגם לא בספר דברים?
מדוע לא נזכרו דלים ואביונים בפרשת שביעית ויובל בספר ויקרא?
האם יחדל, או לא יחדל אביון מקרב הארץ?

גיור רחב ימנע נישואי תערובת

שגיאה חמורה ביותר תשגה הרבנות הראשית אם תפעיל סמכות (לפי החוק המוצע כעת) כדי לפסול דיינים מאיר פנים ומקצרי גיור, ותחזיר את היקפי הגיור לצמצום הנוהג כיום! את הפירות המרים של שגיאה זו נאכל כולנו בהיקף נישואי התערובת המסכנים את זהותנו כחברה יהודית במדינת ישראל.

ברכת המזון – חיובה מן התורה – דווקא בימי השפע!

מנהגי האכילה שמחליפים פת לחם בדגניים של בוקר, בשר ואורז, ירקות ותפוחי אדמה של צהרים, או של ערב, עם ויתור נרחב על פת חיטה (ודומיה), פשטו דווקא בחברת שפע, עשירה ושבעה, ובמיוחד באירועים חגיגיים – ‘אוכלים כמו פר, ומברכים כמו פרפר’, ‘מרוויחים’ זמן של נטילת ידיים וברכת המזון, כאילו כל אלה רק לטורח עליהם.

ימי הספירה – חרדה או שמחה

מתוך סדרך ההרצאות בית מדרש ירושלמי של מרכז חיבה הרצאה של הרב יואל בן נון “ימי הספירה – חרדה או שמחה?” ההרצאה התקיימה דרך הזום בתאריך ט”ו אייר 27/4/21


להתחיל מבראשית

בכל התנ”ך אין אפילו מקום אחד שמזכיר יחד את שכם ואת עיבל! בכל מקום ששכם נזכרת אין עיבל, ובכל מקום שעיבל נזכרת אין שכם!       תדהמה!
הר גריזים מוזכר עם שכם פעם אחת בתנ”ך, במשל יותם – עיבל גם לא פעם אחת – לולי גילוי האתר במקום הבלתי צפוי, לא היה עולה על דעתי אפילו לבדוק דבר כזה.

“לך-לך” – שירים ופרשנות

חיפשתי בתורה, בכל התנ”ך, במדרשים ובפרשנים לדורותיהם, ולא מצאתי מה אמר “אברם” ל”שרי” בתחילת דרכם, “לך-לך” על פי ה’, עד שמצאתי תשובה נפלאה בשירו של עידן רייכל על “לך-לך” מאתיופיה לירושלים –

כל מילה מדויקת לסיפור התורה על “לך-לך” הראשון, בלי לדעת ‘לאן’, בנדודי אוהל בלי בית, בלי לדעת ‘מתי’ אם בכלל יבוא ‘אושר’ הבן הנכסף כל כך, כאשר “שרי” עקרה, ואיך יצחקו ‘כמו גשם’, כאשר ייוולד יצחק –

שמחת האסיף או דין על המים?

אין שמחת אסיף של יבולי השנה שעברה, בלי דאגה ותפילה למים של השנה הקרובה, וחז”ל הבינו היטב את משמעות צמחי המים דווקא בתוך חגיגת האסיף

נהגי מוניות ורופא בירושלים

אחת החוויות המעניינות ביותר מאז ששת הימים היא נסיעה במונית בירושלים עם נהג ערבי. אבל אתה בדרך כלל לא מצפה לשמוע מנהג מונית ערבי דבר תורה!

מעמד האִשה – זכות הצבעה לנשים בבחירות הראשונות

נשים כולן מצביעות, וחוץ מן החרדים גם מנהיגות, אך הוויכוחים על ערכי המשפחה ועל מעמד ההלכה בחיים המודרניים נמשכים ביתר שאת – ונדחקים לקצוות!

האם למדנו משהו ממחלוקת הרב קוק עם הרב עוזיאל לפני מאה שנה? 

האם השתנה משהו יסודי בהנהגת הציבור הדתי-ציוני המפולג קשות בתוכו?

האם השתנה משהו יסודי בהנהגת הרבנות הראשית ותומכיה?

האם יש סיכוי להנהגה תורנית והלכתית שרוב הציבור הישראלי ירצה בה?

למה חרב משכן שילֹה?

נשים מקודשות לאיש מבקשות גט, כי האיש עזב אותן וחי עם אשה אחרת – הדיינים דוחים את הגט שוב ושוב, לא לילה אחד ולא עשרה לילות, אלא חודשים ושנים – עד שהבעל המקדש יתרצה ויסכים לתת גט ולשחרר את אשתו, אחרי שתוותר על דרישותיה!כל הסיבות ההלכתיות לכאורה נכונות, אבל נשים מקודשות לאיש חיות לבדן ליד ‘משכן שילֹה’ ובוכות חודשים ושנים?!? ואם יש ניאוף, על מי רשום הניאוף בעיני הנבואה, וב’בית הדין שבשמים’?

70 למדינת ישראל

01.01.18 תוכנית ראיונות אחת על אחד, ובה יתארח מידי יום אדם
שההיסטוריה האישית שלו שזורה בהיסטוריה של ישראל: מדינאים, אנשי ביטחון, פוליטיקאים ודמויות מובילות בתחומי התרבות והבידור

70 פנים עם ליאת רגב | הרב ד”ר יואל בן נון

מזמור ק”ז | יום העצמאות

הרב יואל בן-נון, במאמרו “שיר מזמור ליום עצמאותנו”, טוען כי הרבנות הראשית עם קום המדינה רק חשפה את כוונתו המקורית של משורר התהילים, שייעד מזמור זה, כשיר נבואי, לכבוד עצמאותה של מדינת ישראל כמדינת קיבוץ גלויות.

ספרים